Månad: november 2018

Fiskekortspriser 1 Jan 2020

Fiskekortspriser 2020

Dagkort Samtliga vatten och Planterade vatten utom Digertjärn   100:-

Dagkort Digertjärn                                                                                    150:-

Årskort* Icke planterade vatten                                                             500:-

Familjekort Icke planterade vatten                                                        600:- read more

Planterade vatten 2018 hösten

Antalet planterade vatten under 2019 är 5 vatten enl nedan

Vargknättjärn               ( Röding )

Hocksjön                       ( Röding )

Skrattaborrtjärn          ( Röding )

Digertjärn                      ( Regnbåge )

Hundsjön                      ( Röding )

Antalet fiskar 3 st vid varje fisketillfälle möjligheten att köpa ytterligare kort för att få ta upp fler fiskar finns

Top