Fiskekort

Köp fiskekort på
GetAttachment
(klicka på bilden ovan)

Fiskekortspriser

Dagkort samtliga vatten                                                                                  150:-

Årskort* Icke planterade vatten                                                                    500:-

Familjekort Icke planterade vatten                                                               600:-

Årskort* Samtliga vatten och Planterade                                                     900:-

Familjekort Samtliga vatten och Planterade vatten                                 1000.-

Köp fiskekort i första hand på  försäljningsställena

Om detta ej är möjligt kan dagkort betalas via Swish nummer 1236315162, ange ”Dagkort” i meddelande fältet.

För att Swish betalningen ska gälla som fiskekort ska betalningen kunna uppvisas med Swish historik vid kontroll av fiskekort.

* Årskort gäller kalenderår

**Familjekort gäller för make/maka/sambo med barn under 15 år med gemensam adress

I samtliga planterade tjärnar och sjöar  är antalet fiskar som får fångas av arten öring, röding och regnbåge maximerat till 3 fiskar per dag och kort möjlighet finns att köpa fler dagkort.

Minimimått 35 cm gäller Öring, Röding, Regnbåge samt Harr

OBS Vi tillämpar kontrollavgift efter stämmobeslut 2015-03-26

Båtkortet har slopats.