Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Helmersson Johan

Kassör: Per Bruzell

Sekreterare: Mats Westling

Ledamöter:  Lamminnemi Pasi,  Westling Håkan,

Brännvall Bo, Jonsson Kjell-Åke