Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Helmersson Johan

Kassör och sekreterare: Larsson LillyAnn

Ledamöter:  Lamminnemi Pasi,   Westling Mats,  Westling Håkan,

Brännvall Bo, Jonsson Kjell-Åke