Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Helmersson Johan

Kassör:           Per Bruzell

Sekreterare:   Mats Westling

Ledamöter:    Lamminnemi Pasi, Westling Håkan,

Brännvall       Bo, Jonsson Kjell-Åke

Suppleanter

Anders Schylberg, Henrik Ingvarsson, Nils Erik Eliasson, Jan Erikxson, Hans Eriksson.

Protokoll och verksamhetsberättelse