Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Helmersson Johan

Kassör: Per Bruzell

Sekreterare: Mats Westling

Ledamöter:  Lamminnemi Pasi, Westling Håkan,

Brännvall Bo, Jonsson Kjell-Åke

Suppleanter

Anders Schylberg, Henrik Ingvarsson, Nils Erik Eliasson, Jan Erikxson, Hans Eriksson.

Protokoll och verksamhetsberättelse