Kontrollavgift

Kontrollavgift

Fisketillsyningsmän har rätt att utfärda kontrollavgift till fiskare som bryter mot föreningens regler. Avgiften utfärdas på plats och skall vara betald inom 8 dagar, därefter lämnas ärendet vidare till inkasso. Avgiften är 10% av prisbasbelopp för fiske vid fiskeförbud  och 5 % på övrigt som bryter mot  föreningens regler

Prisbasbeloppet för 2018 är 45500:-