Om vårt FVO

om

Välkommen till Sveg-Herrö FVO som är ett av Sveriges mest varierade fiskeområden i norrländsk vildmark när den är som bäst.

Här vågar vi ställa storslagna fiskeupplevelser i utsikt, vare sig det gäller bäckmete efter småöring, pimpelfiske efter sik och röding, sjö- och tjärnfiske efter öring, röding och storabborre, strömfiske efter harr och öring eller angling efter gädda på den riksberömda Svegssjön.

I Sveg har Du minst 20 mil storskog åt alla håll, men landskapet genomkorsas av ett väl förgrenat nät av skogsbilvägar,som gör det lätt att nå alla fiskevatten, även om Du har barn med. Inom vårt område bjuder vi förresten alla barn på gratis fiske, till dess att de fyller 15 år!

Var Du än åker inom vårt område har Du nära till strömmande vatten. Harr och öring fiskar Du med mask eller fluga i Lofsen, Ol Ols-ån, Låddan eller Solnan. Vad få ännu inte vet är att Ljusnan mellan Svegs och Byarforsens kraftverk är ett av landets förnämligaste harrvatten, där en skicklig flugfiskare på några timmar kan landa 5-6 harrar på mellan ett och två kilo! Att här också finns  gott om storöring på åtskilliga kilo gör inte saken sämre.

Hundsjön och Hocksjön är våra två paradsjöar, med ypperliga bestånd av röding och öring. Den som haft lyckan att se vad som händer kring midsommartid när ”rocken går ”– masskläckningen av dagsländor – glömmer det garanterat aldrig: hela stim av jätterödingar på tre, fyra och fem kilo kommer upp från djupen för att förse sig av flygfäna, och visar sig på grunt vatten i all sin prydno för åskådaren. Idealiskt fiske även vintertid, med bästa chanserna att få riktigt stor fisk på första och sista isen, men med goda fångstchanser vintern igenom.

Som Du kan se på kartan på fiskekortet finns dessutom en stor mängd sjöar och tjärnar med bestånd av laxfiskar. Antalet utökas hela tiden. Och utplanterad öring eller röding finns också i Abborrtjärn( Slaskhinken), Bränntjärn,  Musloken, Valltjärn och Storsvälttjärn . Regnbåge kan Du fiska i Svarttjärn och Digertjärn.

Ett säreget fiske erbjuds vintertid, då den reglerade Svegssjön är avsänkt och all fisk samlas i Vemans, Ljusnans och Härjeåns gamla älvfåror. Den som inte får fisk här, har glömt att sätta krok på reven – sik, abborre och gädda dras upp i ofattbara mängder varje år, vilket förklarar varför fiskare från halva Sverige åker hit under perioden på vårvintern när läget är idealiskt.

Ett flertal båtar finns att hyra av fiskevårdsområdesföreningen, i Ljusnan, Hundsjön, Hocksjön, och i Stråsjön. Nycklar och instruktioner får Du på Statoil i Sveg. Vi tillönskar Dig ett förnämligt fiske och fina naturupplevelser bland älgar,björnar och vargar.

Som motprestation till att Du får låna vår fina natur, förväntar vi oss att Du lämnar den i samma skick Du fann den! Vi blir också glada om du rapporterar fångade storfiskar!