Styrelsen

Styrelsen

Ordförande:  Helmersson Johan

Kassör:           Per Bruzell

Sekreterare:   Mats Westling

Ledamöter:    Magnus Olsson Wänn, Björn Lemon,

Bo Brännvall, Ulf Stener

Suppleanter: Jan Erikxson, Kjell-Åke Jonsson.

Protokoll och verksamhetsberättelse